Դպրոցի աշխատակիցների կազմը

Տնօրեն՝ Աննա Հակոբի Մարուխյան (099)526471

Տնօրենի տեղակալ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գծով՝ Պետրոսյան Արևիկ Դավիթի

Տնօրենի տեղական մասնագիտացված  կրթական աջակցության  գծով՝ Վարդանյան Հասմիկ Մարատի