Աշխատակազմը

Տնօրեն՝ Աննա Հակոբի Մարուխյան (099)526471

Տնօրենի տեղակալ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գծով՝ Խաչատյան Անահիդա Սերգեյի

Տնօրենի տեղական մասնագիտացված  կրթական աջակցության  գծով՝ Սիմոնյան Վահրամ Ռուբենի