Monthly Archives: Մարտի 2015

ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱ ՃՇՀԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ճարտարապետ, իրավաբան, դիազայներ, շինարար, տնտեսագետ և շատ այլ մասնագիտություններ: Ո՞րն է իմ մասնագիտությունն և որտեղ ուսանել: Այս հարցի պատասխանը շատ շրջանավարտներ մինչև դպրոցն ավարտելը դեռ չեն կարողանում գտնել: Այդ իսկ պատճառով Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալասրանի Մանուկ Աբեղյանի անվան ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտները ճանաչողական էքսկուրսի ունեցան Ճարտարապետության և