ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱ ՃՇՀԱՀ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ճարտարապետ, իրավաբան, դիազայներ, շինարար, տնտեսագետ և շատ այլ մասնագիտություններ: Ո՞րն է իմ մասնագիտությունն և որտեղ ուսանել: Այս հարցի պատասխանը շատ շրջանավարտներ մինչև դպրոցն ավարտելը դեռ չեն կարողանում գտնել:

Այդ իսկ պատճառով Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալասրանի Մանուկ Աբեղյանի անվան ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի աշակերտները ճանաչողական էքսկուրսի ունեցան Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան: 2015թ. մարտի 2-ին  կատարած այցի ժամանակ աշակերտներից շատերը հասկացան որ նմանատիպ այցերը շատ են օգնում մասնագիտության ինչպես նաև տվյալ մասնագիտությունն հատկապես որտեղ ուսանելու  ընտրության հարցում: